Go up Translatora Contact Translatora Contact
+385953332200 info@translatora.net

Sudski tumač

Zašto prijevod sudskog tumača?


Da bi vam isprave bile priznate u inozemstvu, potreban vam je ovjereni prijevod izvornika izdan od strane ovlaštenog sudskog tumača budući da samo ovjereni prijevod može biti priznat u pravnom prometu neke države. Ovjereni prijevod izrađuje se u svrhu ostvarivanja prava u postupcima pred svim tijelima državne uprave, javnim bilježnicima te pred sudovima.

Pružamo usluge ovjerenog prijevoda s/na više od 20 stranih jezika.
Ovjereni prijevod je službeni i pravno valjani prijevod dokumenata s ovjerom sudskog tumača. Sudski tumač je prevoditelj kojeg je na temelju njegovih stručnih kvalifikacija i izvrsnog poznavanja izvornog i ciljnog jezika imenovao nadležni županijski sud kao službeno ovlaštenog prevoditelja, tj. sudskog tumača za ovjerene prijevode. Ovjereni prijevod sastoji se od naslovne stranice, prijevoda te izvornika ili njegove kopije koji su zajedno uvezeni u jedan dokument. Sudski tumač svojom izjavom, potpisom i pečatom potvrđuje da prijevod u potpunosti odgovara izvorniku, a svaka je stranica označena jedinstvenim brojem ovjere.

Izrađuje se za sljedeće dokumente

\

Prijevod javnih isprava

diplome, dodaci diplomi, svjedodžbe, prijepisi ocjena, indeks, uvjerenja o osposobljavanju, pohvalnice, osobne iskaznice, domovnice, vjenčani, rodni i smrtni list, prijevod uvjerenja o nekažnjavanju, potvrde o prebivalištu, potvrde o boravku, potvrde o prihodima, vozačke dozvole, punomoći, potvrda o visini dohotka i primitka, potvrda o stanju duga i dr.)

\

Prijevod medicinske dokumentacije

liječničke potvrde, otpusna pisma, liječnički izvještaji, uputnice, medicinski nalazi, povijesti bolesti i dr.

\

Prijevod dokumentacije trgovačkih društava

financijska izvješća, revizorska izvješća, bilance, statistički izvještaji, certifikati, atesti, patenti, prijevod izvatka iz sudskog registra za poduzeća, javnobilježničke izjave i dr.

\

Prijevod pravne dokumentacije

tužbe, rješenja, sudske odluke, prijevod ugovora, pravilnika, zapisnika, prijevod ostavinskih papira i dr.

\

Prijevod dokumentacije za rad u inozemstvu

A1 obrasci, potvrde o zdravstvenom osiguranju, ugovori o radu, radne dozvole, boravišne dozvole, potvrde o stanju duga, potvrde o rezidentnosti, prijave potpisa i dr.

Vrste prijevoda

Potreban vam je pismeni, ovjereni ili usmeni prijevod? Tu smo za sve vaše potrebe.

Pismeni prijevod

Pružamo usluge pismenih prijevoda svih vrsta tekstova s/na više od 20 stranih jezika sa svih područja – pravo, tehnologija, medicina, građevina, IT… Važnost kvalitetnog prevođenja presudna je u postizanju željenih ciljeva, budući da je u tom kontekstu sporazumijevanje preduvjet uspjeha.

Ovjereni prijevod sudskog tumača

Ovjereni prijevod je službeni i pravno valjani prijevod dokumenata s ovjerom sudskog tumača. Sudski tumač je prevoditelj kojeg je na temelju njegovih stručnih kvalifikacija i izvrsnog poznavanja izvornog i ciljnog jezika imenovao nadležan županijski sud kao službeno ovlaštenog prevoditelja.

Usmeni prijevod

Profesionalno usmeno prevođenje doprinosi kvalitetnoj poslovnoj komunikaciji. Stručno usmeno prevođenje omogućava klijentu pronalazak zajedničkog jezika sa stranim poslovnim partnerima i pomaže mu da kvalitetnom komunikacijom zaista postigne željene rezultate. Možete birati između konsekutivnog, simultanog ili chuchotage prevođenja.

Pošalji upit  Običan prijevodPrijevod s ovjerom sudskog tumačaUsmeni prijevod

  Prijavom na obrazac slažete se s Općim uvjetima korištenja web stranice i Politikom privatnosti koje ste pročitali pod kategorijom Opći uvjeti korištenja web stranice i Politika privatnosti. Potvrdom obrasca dajete nam privolu za korištenje svojih unesenih osobnih podataka isključivo u svrhu našeg povratnog javljanja.

  Javite nam se već danas

  Poslujemo u potpunosti ONLINE

  Kontakt

  Translatora prevoditeljska agencija
  M: +385 (0)95 333 2200
  E: info@translatora.net

   

   

   

  Radno vrijeme

  Radnim danom
  09:00 - 16:00

  izvan radnog vremena slobodno nas kontaktirajte putem kontakt forme

   

  Partneri: