Go up Translatora Contact Translatora Contact
+385953332200 info@translatora.net

Pitanje koje često postavljamo u prevoditeljskoj agenciji Translatora je: “Trebate li ovjereni ili neovjereni prijevod?” Naši klijenti često ne znaju na što mislimo pa ćemo vam u nastavku objasniti razliku.

Ovjereni prijevod je službeni i pravno valjani prijevod dokumenata s ovjerom sudskog tumača. Takav prijevod je pravno valjani dokument u državi u kojoj je jezik na koji se prevodi službeni jezik te države. Uglavnom se izdaju u fizičkom, tj. papirnatom obliku, dok se u elektroničkom obliku šalju isključivo kao skenirani dokument. Sudski tumač uvijek pokušava što je više moguće slijediti oblik i grafičko oblikovanje izvornog teksta. Ovjereni prijevod najčešće zahtijevaju državne službe, bolnice i poliklinike te poslodavci.
Neovjereni, tzv. običan prijevod služi za privatne ili osobne potrebe. Takvi prijevodi mogu se izdati u fizičkom, tj. papirnatom ili elektroničkom obliku. Prevoditelj uvijek pokušava što je više moguće slijediti oblik i grafičko oblikovanje izvornog teksta. Ponekad je i stranim poslodavcima, uglavnom privatnim poduzećima, dovoljan neovjereni prijevod potrebne dokumentacije za zapošljavanje.

Neovjereni prijevod

Neovjereni prijevod izrađuje se na primjer, za sljedeće dokumente: prijevod tehničkih uputa i specifikacija strojeva, prijevod knjiga, brošura, letaka, prospekata, prijevod turističkih vodiča, kataloga, prijevod web-stranica, prijevod natječajne dokumentacije, prijevod video transkripta, prijevod filmskih scenarija, prijevod uputa za uporabu, pisma namjere, prijevod dopisa, ponuda, prijevod e-mail korespodencije, upita, životopisa, prijevod motivacijskih pisama, jelovnika i sl.

Prevoditelji

Ovjereni prijevod 

Ovjereni prijevod izrađuje se za sljedeće dokumente:

  • prijevod javnih isprava i osobnih dokumenata (diplome, dodaci diplomi, svjedodžbe, prijepisi ocjena, indeksa, uvjerenja o osposobljavanju, pohvalnice, osobne iskaznice, domovnice, vjenčani list, rodni i smrtni list, prijevod uvjerenja o nekažnjavanju, potvrde o prebivalištu, potvrde o boravku, potvrde o prihodima, vozačke dozvole, punomoći, potvrde o stanju računa u banci, platne liste i dr.)
  • prijevod medicinske dokumentacije (liječničke potvrde, otpusna pisma, liječnički izvještaji, uputnice, medicinski nalazi, povijesti bolesti i dr.)
  • prijevod dokumentacije trgovačkih društava (financijska izvješća, revizorska izvješća, bilance, statistički izvještaji, certifikati, atesti, patenti, prijevod izvatka iz sudskog registra za poduzeća, javnobilježničke izjave i dr.)
  • prijevod pravne dokumentacije (tužbe, rješenja, sudske odluke, prijevod ugovora, pravilnika, zapisnika, prijevod ostavinskih papira i dr.).

Prevoditeljska agencija Translatora nudi usluge prijevoda i ovjerenih prijevoda sudskog tumača s/na više od 20 svjetskih jezika.

 

Izgled ovjerenog prijevoda

Ovjereni prijevod sastoji se od naslovne strane, prijevoda te izvornika ili kopije izvornog dokumenta. Prijevodi koje izrađuje sudski tumač moraju u potpunosti odgovarati tekstu izvornika. Nadležni sudski tumač svojom izjavom te ovjerom prijevoda svojim potpisom i pečatom jamči istovjetnost s izvornikom kako bi prijevod mogao biti priznat kod određenih institucija ili u pravnim poslovima.

     Ana Varšić

Dokument prevodi sudski tumač te ga nakon prevođenja šalje na lekturu. Lektori provjeravaju tekst i ispravljaju eventualne gramatičke, stilske pogreške i prilagođavaju tekst duhu ciljnog jezika. Nakon analize, prijevoda, lekture, uvezivanja dokumenta, stavljanja potpisa i pečata ovlaštenog sudskog tumača, dokument je spreman za isporuku.

Cijene ovjerenih prijevoda po jeziku možete provjeriti ovdje.

S upitima nam se možete obratiti putem:
e-pošte: info@translatora.net,
telefona: 095/333-6600,
kontakt stranice ili naše Facebook stranice.

Na sve vaše upite odgovorit ćemo u najkraćem mogućem roku.