Go up Translatora Contact Translatora Contact
+385953332200 info@translatora.net

Tko su ljudi koji se odlučuju za poslove prevoditelja? Koje preduvjete moraju ispunjavati da bi bili uspješni?

Prvi prevoditelji učili su strane jezike bez pomoći knjiga, rječnika ili aplikacija/kompjuterskih alata. To su obično bili svećenici, jer su bili jedni od rijetkih koji su poznavali jezike i bili obrazovani. Trebaju li i danas prevoditelji biti obrazovani uz sve dostupne alate, internet, rječnike, odnosno zašto ne može svatko prevoditi?

Prevoditelj ne mora imati završeno formalno obrazovanje za tu struku, ali je potrebno znanje i razumijevanje dvaju ili više jezika na visokoj (C1-C2) razini, sposobnost prelaska s jednog jezika na drugi i kombiniranje riječi u vrlo kratkom vremenu. Dodatno formalno obrazovanje je također nužno, budući da je znanje opće kulture, poznavanje tehničke, medicinske, pravne i ine terminologije često prijeko potrebno. Ljubav prema jezicima, lingvistici je, dapače, prednost.

Posao prevoditelja osim znanja jezika iziskuje puno čitanja, stalnog usavršavanja i neprestanog istraživanja. Ako vas to ne privlači, vjerojatno posao prevoditelja nije za vas.
Često se spominje kako su prevoditelji zapravo mostovi između ljudi iz različitih kultura i različitih govornih područja.

Oni uskaču kad je potrebno prenijeti misao na način da dotičnu misao razumiju oni kojima je upućena. Angažiranje profesionalnih prevoditelja često je neizbježno, a u ključnim trenucima njihov posao i njihova pomoć može biti neprocjenjiva.

Prevoditelji se mogu podijeliti u dvije glavne grupe: prevoditelji pismenih dokumenata i prevoditelji koji nude usluge usmenog prevođenja.

PREVODITELJI PISMENIH DOKUMENATA

Pismeno i usmeno prevođenje uvelike se razlikuje. Pismeni prijevodi podrazumijevaju prenošenje teksta iz jednog jezika u drugi, naravno, pazeći na strukturu jezika, smisao i prilagođavanje ciljnom jeziku. Klijenti mogu zatražiti pismeni prijevod bilo kojeg zapisa – tekstova, knjiga, dokumenata, brošura, medicinskih nalaza, internetskih stranica…

Budući da pismeno prevođenje iziskuje i stalno istraživanje određenih područja koja su predmet prijevoda (financije, ekonomija, tehnologija/inženjering, pravo, medicina, turizam, itd.), posao prevoditelja je često kompleksan.

Istina je da svaki prevoditelj ima svoj vlastiti ritam i faze prevođenja, no sve one se nakon zaprimanja teksta sastoje od istih koraka: pregleda teksta/projekta, izrade predloška i pripreme prijevoda, istraživanja i proučavanja terminologije te formiranja glosara, prevođenja, naknadnog pregledavanja prijevoda 2-3 puta, grafičke pripreme i obrade teksta (stolno izdavaštvo), lekture teksta od strane trećeg prevoditelja ili/i konačne isporuke teksta.

Specijalizacija prevoditelja

Ako su u mogućnosti, prevoditelji se tijekom svoje prevoditeljske karijere specijaliziraju za 1-3 područja koja imaju namjeru prevoditi kako bi povećali kvalitetu svojih prijevoda i bili konkurentni na tržištu. U Hrvatskoj prevoditeljstvo još nije kod svih doseglo taj stupanj pa je mnogo prevoditelja često primorano prevoditi tekstove iz najrazličitijih područja ako žele imati posao i zarađivati novac.

Analitičari često preispituju kvalitetu takvih prijevoda, no ako je prevoditelj ozbiljan i profesionalan, naći će načina doći do adekvatne terminologije u svim područjima koja prevodi (bilo putem glosara, rječnika ili konzultacije sa stručnjacima) pa kvaliteta njegovih prijevoda neće patiti zbog raspršenosti tema koje pokriva.

Transkripcija

Osim navedenog, prevoditelji isto tako mogu zvučne zapise pretvarati u pismeni oblik te ih po potrebi prevoditi. Taj se proces naziva transkripcija ili prijepis tekstova. Usluge transkripcije često su tražene nakon određenih sastanaka, masovnih skupova, konferencija, simpozija, ali i intervjua gdje klijent traži imati nečije usmeno izlaganje u pismenom obliku na željenom jeziku.

Za usluge transkripcije koriste se posebni kompjutorski programi za slušanje zvučnog izlaganja i ispisivanje tekstova. Translatora, osim pismenih prijevoda dokumenata, tekstova, oglasa, nudi i prijepis tekstova te njihov prijevod na 23 strana jezika.

PREVODITELJI KOJI NUDE USLUGE USMENOG PREVOĐENJA

Usmeno prevođenje često je zahtjevnije, budući da iziskuje stalnu koncentraciju i stručnost u području koje se prevodi, a može biti i nepredvidivo. Usmeno prevođenje dijeli se na konsekutivno, simultano i šaptano.

KONSEKUTIVNI PREVODITELJI

Kod konsekutivnog prevođenja prevoditelj i govornik naizmjence govore. Najprije govornik iznosi misao, potom prevoditelj ponavlja misao, ali na ciljnom jeziku. Prevoditelj može raditi bilješke kako bi se izbjegle pogreške u prijevodu. Konsekutivno prevođenje koristi se na različitim sastancima, telefonskim razgovorima.

Prevoditeljska agencija Translatora trenutno u ponudi ima konsekutivne prijevode za engleski, njemački, francuski, talijanski, poljski, ruski, ukrajinski, makedonski, mađarski, turski i kineski jezik.

SIMULTANI PREVODITELJI

Simultani prevoditelji imaju još zahtjevniju ulogu. Oni, naime, govore u isto vrijeme kad i govornik. Dakle, govornik ne staje i ne čeka prevoditelja da prevede, već govori normalnom brzinom, a simultani prevoditelj sluša i simultano prevodi govornikove riječi na ciljni jezik. Prevoditelj obično kasni za govornikom koju sekundu.

Budući da govore u isto vrijeme, govornik i prevoditelj moraju na neki način biti odvojeni. Zbog toga se kod simultanog prevođenja koriste prevoditeljske kabine u kojima je samo prevoditelj. On sluša govornika putem slušalica, a putem mikrofona prenosi svoje informacije slušateljima.

Slušatelji, također, imaju slušalice te mali prijamnik preko kojeg mogu slušati prijevod. Budući da je simultano prevođenje jako naporno jer iziskuje neprekidnu koncentraciju i puno truda, simultani prijevod obično izvode 2 prevoditelja koja se izmjenjuju svakih 20-30 minuta.

Prevoditeljska agencija Translatora trenutno nudi simultane prijevode za engleski, turski i ukrajinski jezik.

CHUCHOTAGE / ŠAPTANO PREVOĐENJE

Šaptano prevođenje izvodi se upravo onako kako sam naziv govori. Prevoditelj tijekom određenog usmenog izlaganja (konferencije, sastanci, simpoziji i sl.) šapće prijevod slušatelju bez ikakve tehničke opreme. Šaptano prevođenje može biti problematično ako prevoditelj ne govori dovoljno jasno i glasno ili ako slušatelj ne čuje dobro.

Buka i šumovi u prostoriji u kojoj se prevodi mogu dodatno otežati prevođenje. Šaptano prevođenje izvodi se za 1 ili 2 osobe kako bi mogle pratiti sadržaj određenog usmenog izlaganja.

SUDSKI TUMAČI

O poslu sudskih tumača više smo pisali u prošlom tekstu. Oni su posebna kategorija prevoditelja budući da imaju licencu za ovjeravanje prijevoda dokumenata koje klijent treba. Sudski tumači ovjeravaju prijevode javnih isprava kao što su svjedodžbe, izvatci iz matičnih knjiga, rodni, smrtni, vjenčani listovi, medicinska dokumentacija, financijska izvješća, razni ugovori, sudska rješenja, odluke, pozivi i sl.

Kao što je spomenuto, sudske tumače nakon položene stručne obuke imenuje nadležni sud i oni prisežu da će svoj posao obavljati savjesno i profesionalno.

Obuka sudskog tumača

Sudski tumači osim znanja jezika moraju imati visoku stručnu spremu kako bi mogli pristupiti polaganju ispita za sudskog tumača. Ispit između ostalog uključuje i znanje o ustroju sudske vlasti, države te poznavanje zakona. Potencijalni sudski tumači moraju proći obuku strukovne udruge stalnih sudskih tumača.

Dakle, moraju biti potkovani pravnom terminologijom izvornog i ciljnog jezika. Sudski tumač mora voditi evidenciju ovjerenih prijevoda u tzv. knjizi prijevoda. Sudskog tumača, osim što ovjerava pismene prijevode, može pozvati nadležni sud da usmeno prevodi sudski postupak.

Odgovornost sudskog tumača

Posao sudskog tumača je iznimno odgovoran, a može predstavljati i određenu ugrozu. On često uključuje prijevod dokumenata koji su klijentu iz određenih razloga od presudne važnosti. Zbog toga je nužno da se sudski tumač osim izvrsnog poznavanja materinjeg i stranog/stranih jezika stalno usavršava, ima široku naobrazbu, čime jamči kvalitetu isporučenih prijevoda. Sudski tumači često budu uključeni u složene kaznene i prekršajne postupke čime su u bliskom kontaktu s osobama koje su počinile kazneno ili prekršajno djelo.
Translatora nudi ovjerene prijevode sudskih tumača za više od 20 stranih jezika.

 

FREELANCERI / FREELANCE PREVODITELJI vs. IN-HOUSE PREVODITELJI

Osim navedene kategorizacije prevoditelja, oni se mogu podijeliti u dvije skupine što se tiče načina obavljanja svoje djelatnosti. Dakle, radi se o freelance prevoditeljima i in-house prevoditeljima.

Tko su freelance, a tko in-house prevoditelji? Sam pogled na te riječi nam daje naslutiti razliku među njima. Freelancer ili freelance prevoditelj je osoba koja radi za više klijenata, organizacija ili tvrtki, umjesto samo za jednu. Freelanceri mogu sami određivati opseg i obujam posla, radno vrijeme i mjesto rada.

Važno je da imaju računalo i pristup internetu. Koliko god opis posla zvuči primamljivo, freelanceri gotovo stalno trebaju sami tražiti nove angažmane, poslove, što nije uvijek lako ili predvidivo.

Iskusnim freelancerima je jednostavnije dok uspostave mrežu svojih suradnika s kojima mogu dogovarati poslove.
In-house ili unutrašnji prevoditelji rade isto što i freelanceri, ali za jednu agenciju/tvrtku u kojoj su zaposleni.

Prevoditeljske agencije funkcioniraju na način da regrutiraju nekoliko stalnih, in-house prevoditelja, dok su ostali vanjski suradnici.
Freelanceri i in-house prevoditelji mogu prevoditi i pismeno i usmeno, ali ne mogu ovjeravati prijevode. Za to su zaduženi sudski tumači.

S upitima nam se možete obratiti putem:
e-pošte: info@translatora.net,
telefona: 095/333-6600,
kontakt stranice ili naše Facebook stranice.

Na sve vaše upite odgovorit ćemo u najkraćem mogućem roku.